ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพ ๑๒๐ เชียงใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: