ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขอ ๕๒๐๙ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: