ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมสำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1cOfPMsNsNhLLKGAKjdnNN5bXKhZ82AYF?usp=share_link


Share: