ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อข้าวสารเจ้า (ข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซนต์ ขนาดบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม) โดยวิธีคัดเลือก


Share: