นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบข้าวสาร จากมูลนิธิธารน้ำใจเพื่อชุมชน เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป


Share: