จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566


Share: