ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ใช้บริการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตาม QR Code ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ ...
อ่านต่อ

การปลอมบัตรประจำตัวประชาชน และการนำบัตรประชาชนไปใช้ในการติดต่อราชการ

การปลอมบัตรประจำตัวประชาชน-และการนำบัตรประชาชนไปใช้ในการติดต่อราชการดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ

รับสมัครรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566

เพิ่มเติม https://www.rlpd.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0% ...
อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ-1ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial