ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สำหรับองค์กรคนพิการ หรือ องค์กรอื่นใดที่ให้บริการคนพิการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-112642


Share: