ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านไปนะครับ


Share: