ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1QN-59v9-HCQzvn4qg9hRqE0-y8I1AaJw/view?usp=drivesdk


Share: