การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

https://drive.google.com/file/d/1Llf_3MtpK3LshcE4VRQayNGh0zYB8L_h/view?usp=sharing

Share: