การประกาศเจตนารมณ์เรื่อง “สุจริต โปร่งใสมหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


Share: