หน้าแรก

งานนำเสนอ3
งานนำเสนอ2
หน้าปก ในหลวง
237788252_4331094526984720_2650354178515168320_n
สไลด์2
สไลด์3
งานนำเสนอ1
4444
slide3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว สาร

กองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Youtube สนง.พมจ.ชม.

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์หน่วยงาน One Home จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

นิคมสร้างตนเอง เขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ ราษฎรบนพื้นที่สูง

ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา1

สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา2

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคเหนือ)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

566413
Total Visitors
123
Visitors Today
23
Live visitors
566413
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 50300

053 112 716 

Fax 053 112 718

 chiangmai@m-society.go.th

Banner Link
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial